Istnieje kilka typów procedur stosowanych u deweloperów: 

a). Deweloper mailowo informuje kupujących ok. 2-3 tygodnie przed odbiorem lokalu (odbiór kluczy) i wyznacza z góry określoną godzinę, którą można zmienić na inną. W tym dniu do pomocy przy znajdowaniu wad i usterek  można zaprosić właśnie Naszą Firmę (firmę odbiorową). Pomimo, wskazania defektów, “Ustawa deweloperska” pozwala na przejęcie kluczy do lokalu.

b). W momencie złożenia dokumentów o pozwolenie na użytkowanie budynku, Deweloper mailowo informuje kupujących ok. 2-3 tygodnie przed, żeby pojawili się na tzw. przeglądzie/ odbiorze technicznym lokalu (nie ma wtedy przekazania kluczy). Godzinę narzuca deweloper lub pozwala wybrać samodzielnie. 

Wstępne przeglądy mają na celu wskazanie usterek i wad, tak aby można było je usunąć w trakcie procedowania pozwolenia na użytkowanie, dążąc do bezusterkowego odbioru końcowego (odbiór kluczy). Nie oznacza to jednak, że na odbiorze ostatecznym, nie pojawią się nowe usterki, które są skutkiem np. nieuważności firm budowlanych podczas usuwania innych usterek (np. ubicie drzwi wejściowych).

W sporządzaniu listy wad defektów nieocenioną pomocą będzie również Inspektor z właściwym sprzętem pomiarowym.

Odbiór kluczy odbywa się przed podpisaniem końcowego aktu notarialnego. U niektórych deweloperów podpisanie aktu odbywa się nawet bezpośrednio po odbiorze, jednakże nie jest to regułą – w innych przypadkach,podpisanie aktu może odwlekać się w czasie, niekiedy do kilku miesięcy.

Rekomendujemy rezerwację terminu na ok. 2-3 tygodni przed planowanym odbiorem. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że nasz kalendarz zmienia się dość dynamicznie – czasami zwalniają się terminy, które były wcześniej zarezerwowane, wynika to z faktu, że deweloperzy nie zawsze są w stanie przygotować budynek lub mieszkanie do odbioru na czas (nieumyte szyby, ramy okienne etc.). 

Obecność właściciela jest jak najbardziej zalecana i często wręcz obowiązkowa, niemniej jednak wykonaliśmy kilka odbiorów w imieniu klienta po wcześniejszym przygotowaniu pełnomocnictwa, którego wzór został uzgodniony z deweloperem. Z tej usługi korzystają najczęściej osoby przebywające za granicą lub na kwarantannie COVID-19.

Jest zalecane, aby przedstawiciel dewelopera był na odbiorze lub przeglądzie technicznym przynajmniej pod koniec inspekcji, czyli na podsumowaniu znalezionych wad i usterek. Tak najczęściej jest u „małych deweloperów” za miastem, u których osoba od strony dewelopera pojawia się pod koniec spotkania lub wcale. Podczas odbiorów nasi Inspektorzy często proponują unikalne rozwiązania dla defektów wykrytych m.in. kamerą termowizyjną, stąd warto aby strona deweloperska była na takim spotkaniu. Niemniej jednak nasi Klienci zawsze dostają spisany odręcznie protokół, który jest w cenie usługi lub jeśli istnieje taka konieczność raport z pełnym opisem i zdjęciami w formie pliku pdf (usługa dodatkowo płatna wg cennika w mailu ofertowym). Z naszego doświadczenia wynika, że protokół sporządzony na miejscu jest wystarczającym dokumentem.

Deweloper, który działa w oparciu o „Ustawę deweloperską”, musi usunąć usterki do 30 dni od daty odbioru lokalu. W przypadku lokali, które są sprzedawane w trybie standardowej umowy sprzedaży, warto uzgodnić ze sprzedającym, że wyraża wolę wykonania odbioru analogicznego do tego, co w “Ustawie deweloperskiej” — nie istnieją przepisy regulujące ten przypadek wprost. W obu wariantach obowiązuje 5 lat rękojmi, zatem defekty i wady, które budzą niepokój zarówno wynajętego Inspektora, jak i kupującego, powinny być pisemnie zgłoszone w ramach udzielonej rękojmi.

Profesjonalne odbiory techniczne mieszkań i domów wykonujemy od 6 lat, dokonaliśmy ponad 3.000 inspekcji, zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że poznaliśmy danego dewelopera z jego wcześniejszych realizacji. Należy również wziąć pod uwagę, że każda inwestycja, a tym bardziej każde mieszkanie to indywidualny obiekt/lokal. Nasze doświadczenie i statystyka mówią, że część usterek rzeczywiście powtarza się notorycznie. Z części defektów wyciągnięto wnioski, dzięki czemu obecnie stosuje się lepsze i skuteczniejsze rozwiązania. Przykładowe inwestycje, których pomogliśmy w odbiorach mieszkań znajdą Państwo pod linkiem http://bit.ly/mapa_sprawdzonych_inwestycji

Dojazd poza Kraków jest możliwy — obejmuje głównie obszar województwa małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Kwota za dojazd i czas spędzony w trasie jest wyceniana indywidualnie i dodawana do ceny usługi odbioru technicznego.

Mailowa oferta z pełnym zakresem usług, wyceną odbioru oraz zarezerwowanym terminem, którą wysyłamy każdemu Klientowi, jest formą zamówienia dla usługi odbioru lub przeglądu nieruchomości, nie ma konieczności podpisywania umowy.

Czas trwania inspekcji wynosi od 1 godziny do 3 godzin i jest uzależniony od wielkości metrażu danej nieruchomości. Średni czas, jaki przeznaczamy dla Klienta to 2 godziny. Należy wziąć pod uwagę fakt, że odbiory przeprowadzane są przez minimum dwie osoby: mgr. inż. budownictwa/Inspektora oraz Inżyniera pomiarowego. Praca w takim duecie pozwala na znalezienie dużo większej ilości wad i usterek, w przeciwieństwie do osoby działającej w pojedynkę. Dodatkowym atutem usługi jest fakt, że przekazujemy wiele cennych porad technicznych związanych z wykończeniem lokalu, które chronią Państwa pieniądze (dotyczy to np. wycieków, wentylacji itp.). Wszystkie porady dołączamy do maila podsumowującego dany odbiór, który wysyłamy w ciągu od 2 do 4 dni roboczych po wykonaniu usługi.

U większości deweloperów w dniu odbioru nie ma podłączonego indywidualnego licznika prądu, zatem inspekcja ogranicza się do kontroli punktów elektrycznych, zgodnie z rzutem/planem nieruchomości, którego Klient jest posiadaczem. W przypadku kiedy lokal posiada już podłączenie (co zdarza się u niektórych deweloperów) kontrolujemy sprawność punktów w ramach inspekcji (gratis w cenie usługi).

Rekomendujemy podłączenie gazu oraz zamontowanie pieca (kotła). Daje to możliwość skontrolowania nieruchomości kamerą termiczną: ogrzewania, instalacji, kaloryferów, pętli ogrzewania podłogowego (w takim przypadku musi być też podłączony prąd celem włączenia pieca). Kontrola kamerą jest również możliwa w okresach poza zimowych, jeśli tylko można ustawić na piecu temperaturę manualnie

Temperatura zewnętrzna zawsze ma wpływ na termowizję, jednakże nasza firma posiada wysokiej klasy kamerę termiczną o czułości 0,03°C. Pozwala to na wykrycie wielu defektów w okresie letnim. Defekty widoczne na kamerze w innych okresach niż okres zimowy należy poprawnie odczytać i zinterpretować, dlatego tak ważne jest, żeby inspektor posiadał odpowiednią wiedzę i znał prawa fizyki dotyczące budowli. 

W większości przypadków największy kontrast temperatur uzyskuje się zimą. Należy zaznaczyć, że kamera termiczna wysokiej klasy całorocznie znajduje defekty związane z wyciekami i wilgocią oraz defektami związanymi ze szczelnością dachu i uszczelek okiennych.

Nasza firma skupia się na odbiorach w stanie deweloperskim lub przeglądach przed zakupem na rynku wtórnym. Niemniej jednak możemy oczywiście wykonać pomiary i protokół z wadami dla Państwa wiedzy. Cena takiego odbioru liczona jest wg obowiązującego cennika dla rynku wtórnego. Nie sprawdzamy natomiast pojedynczych elementów (okna, poddasza, piwnicy, wycieki), jednak współpracujemy z firmą podwykonawczą, która wykonuje również mniejsze zakresy prac, zatem prosimy o kontakt.

Usługa jest kompleksowa i nie można jej rozdzielać. Dotyczy to zarówno odbiorów w stanach deweloperskich, jak i sprawdzeniu nieruchomości z rynku wtórnego. Wynika to z naszego doświadczenia oraz m.in. z dbałości o jakość przeprowadzonej inspekcji, a co za tym idzie wartości dla kupującego. Sprawdzenie ogólnobudowlane (ściany, posadzki), jak również badanie termiczne wad ukrytych, tworzą właściwy komplet, jaki kupujący powinien otrzymać, nabywając nieruchomość.

Temat do umówienia jest szeroki i wymaga za każdym razem indywidualnej konsultacji techniczno-prawnej, z tego względu takie kwestie finalnie rozwiązuje prawnik (niekoniecznie sąd), przy współpracy wynajętego Inspektora.

Najlepiej jest posiadać w formie wydrukowanej dla Inspektora następujące dokumenty:

– prospekt informacyjny

– akt notarialny ( do wglądu, może być z telefonu komórkowego)

– rzut/plan architektoniczny (z wyrysowanymi: wentylacją, kominami)

– rzut/plan punktów rozmieszczenia elektryki

– wszelkie rzuty/plany z ewentualnymi zmianami lokatorskimi (indywidualnymi rozwiązaniami ustalonymi z deweloperem)

– numer miejsca postojowego i komórki (często podaje też je deweloper na odbiorze, jeśli klient nie zna)

Tak, przyjmujemy przelewy. Natomiast najczęstszą formą rozliczenia jest gotówka po wykonanej usłudze.

Klienci indywidualni otrzymują na miejscu, zaraz po wykonanej usłudze, paragon fiskalny lub fakturę imienną na podany wcześniej adres mailowy.
Klienci biznesowi (przedsiębiorcy) otrzymują fakturę VAT drogą mailową po wykonanej usłudze. Informujemy, iż dla niektórych typów inspekcji, stosujemy przedpłaty (aspekt ten będzie opisany w ofercie mailowej indywidualnie).

Prawidłowo sporządzony pomiar powierzchni powinien wykonać  uprawniony geodeta lub architekt, posiadający duże doświadczenie w interpretacji norm oraz mierzonej przestrzeni (wnęki, obniżenia, pilastry itp.). Pomiary powinny być sporządzane najlepiej w formie operatu lub tzw metryczki lokalu. Nasza firma podczas odbioru nieruchomości w stanie deweloperskim może wykonać jedynie pomiary poglądowe, w odniesieniu do wymiarów i powierzchni  na rzucie, pod warunkiem że mieszkanie nie zakłada projektowo pomieszczeń w kształcie trapezu, owalu czy też wykończeń pod klucz (np. tam, gdzie znajdują się płytki w łazienkach).

Interpretacja tej samej normy pomiarowej u wielu deweloperów i ich prawników jest bardzo różna (obecnie stosuje się dwie normy w zależności od tego kiedy było pozwolenie na budowę, norma powinna być podana w akcie notarialnym). Sprawę należy skonsultować z prawnikiem oraz dobrym geodetą, gdyż to zagadnienie bywa trudne i prowadzi do sporów. Mieliśmy styczność z dwoma przypadkami, podczas których Klient wygrał spór z deweloperem odnośnie doliczenia powierzchni pod ściankami oraz gdzie to deweloper pozostał przy swojej interpretacji i Klient przegrał sprawę. Oficjalnie wg logiki budowlanej, ścianki, które wymagały prac budowlanych nie powinne być wliczane do powierzchni, ale jest jeszcze coś takiego jak “powierzchnia sprzedażowa”. Zatem należy dokładnie czytać Umowę z deweloperem, gdyż takie informacje, jak rozliczana będzie powierzchnia muszą być tam zawarte.

Jest to pytanie do prawnika o tzw. “zgodność towaru z umową”.

Bazując na naszym doświadczeniu, możemy podpowiedzieć, że wielu deweloperów zastrzega sobie w przekazywanych materiałach informację o wyglądzie inwestycji (może ona docelowo odbiegać od projektu wizualnego), z tego względu warto kontrolować zapisy w prospekcie, w miejscu, gdzie są określone materiały i opisany zakres sprzedaży.

Po wykonanej usłudze wysyłamy wiadomość mailową zawierającą kompleksowe podsumowanie inspekcji. Czas wysłania podsumowania to około 2-4 dni robocze. Podsumowanie zawiera zdjęcia termiczne, porady omawiane na odbiorze na temat wentylacji, hydroizolacji, elektryki i okien oraz linki, jeśli wymagany jest konkretny materiał do zastosowania dla danej usterki. W przypadku gdy zamawiany był dodatkowy raport (odpłatny), wysyłamy również ten dokument.

Po wykonanej usłudze wysyłamy drogą mailową wszystkie zdjęcia termiczne, niezależnie od tego, czy był defekt, czy też nie (do celów archiwalnych). Załączamy również cenne porady techniczne. Czas oczekiwania na taką wiadomość to 2 do 4 dni roboczych.

Każdy potencjalny Klient otrzymuje drogą mailową indywidualną, kompleksową wycenę wraz ze szczegółowym zakresem usług — zazwyczaj w tym samym dniu, w którym wysyła zapytanie o cenę lub termin odbioru.

Przykładowe przedziały cenowe: https://wszpilkachnabudowie.pl/kontakt/

Usterki termiczne, wilgoć oraz krzywizny ścian i podłóg ciężko jest zweryfikować samemu, z tego względu zachęcamy do naszej usługi dodatkowej za obniżoną stawką, która jest podana w mailu ofertowym (specjalnie dla naszych Klientów, którzy skorzystali już z usługi), pozostałe aspekty można sprawdzić wizualnie — odhaczając poszczególne elementy z listy.