1. Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Sklepie opinie o Towarach/Produktach i/lub o Sklepie pochodzą wyłącznie od osób, które używały danego Produktu lub go zakupiły.

  2. Wystawienie opinii o Towarach/Produktach i/lub Sklepie jest możliwe wyłącznie po zakupie danego Towaru dla Kupujących, którzy dokonali wcześniejszego zamówienia w Sklepie, a Zamówienie to zostało zrealizowane.

  3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca w terminie do 14 dni wysyła Kupującemu link do wystawienia opinii/oceny Towaru/Produktu lub Sklepu, który prowadzi do, np. ankiety z oceną Towaru/Produktu i/lub Sklepu lub karty Towaru.

  4. Kupujący może dokonać dobrowolnie oceny Towaru/Produktu i/lub Sklepu w terminie, np. 30 dni od otrzymania linku umożliwiającego wystawienie opinii.

  5. Przetwarzanie danych w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru/Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu.

  6. Dane osobowe Kupującego, w szczególności jego adres e-mail nie jest udostępniany innym osobom lub podmiotom, a służy jedynie weryfikacji, czy osoba dokonująca oceny jest faktycznie osobą, która dokonała zamówienia danego Towaru/Produktu i jest przechowywany wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy.