Obowiązuje od 31 października 2019 r.

 

 1. Definicje

 

 1. Administrator danych osobowych i – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu są Współadministratorzy, tj:
  • CantileverSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Lubicz 27/40, 31-503 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000685798, REGON: 36775475, NIP: 6751598136,
  • W szpilkach Na budowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Lubicz 27/40, 31-503 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000801746, REGON: 384261177, NIP: 6751712454.
 2. Ze Współadministratorami danych można się skontaktować pod adresem: info@wszpilkachnabudowie.pl lub listownie na adres siedziby dowolnego Współadministratora.
 3. Współadministratorzy na podstawie art. 26 RODO zawarli umowę o współadministrowanie danymi, której istotne ustalenia dostępne są w Polityce Prywatności.
 4. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 5. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularz kontaktowy.
 6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem wszpilkachnabudowie.pl.
 7. Serwis – serwis dostępny pod adresem wszpilkachnabudowie.pl, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość stron, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 8. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

 

 

III. Cele cookies.

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
  2. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron Serwisu i Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika (np. po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasł
 2. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu i Sklepu.
 3. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu i Sklepu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie Serwisu i Sklepu:
  1. Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania z Użytkownika ze stron Serwisu i Sklepu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym,
  2. Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i Sklepu i jego podstronach.
 4. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

 

 1. Akceptacja lub wyłączenie cookies.

 

 1. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron Sklepu i Serwisu.
 3. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i Sklepu.
 4. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies Serwisu i Sklepu może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).

 

 1. Zmiana ustawień cookies.

 

 1. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu i Sklepu.
 2. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

 1. Serwis zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności użytkowników Sklepu.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki cookies będzie zawsze umieszczona na stronie Sklepu, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.