Roszczenia z tytułu rękojmi na rynku wtórnym

Można zadać sobie pytanie, po co sprzedający miałby ujawniać wady budynku, który sprzedaje? Tymczasem odpowiedź jest dość oczywista.